Gratis advocaat (intake)

Het intakegesprek met de advocaat is altijd gratis.

Omdat de advocaat landelijk werkt is het ook mogelijk om gratis telefonisch overleg te hebben en stukken per e-mail, Whatsapp of per post uit te wisselen.

Tijdens de intake worden uw kansen ingeschat en zal er antwoord gegeven worden op vragen die u heeft.

Ook de verdere behandeling van uw zaak kan vaak gratis worden gedaan op verschillende manieren:

Pro deo / bijzondere bijstand
Veel hulp is op pro deo basis, waarbij de overheid de advocaat vergoedt (een zogeheten “toevoeging”). De eigen bijdrage die de overheid daarbij oplegt kunt u declareren bij uw gemeente (via een aanvraag om bijzondere bijstand). In dat geval is de behandeling van uw zaak geheel gratis voor u.

Rechtsbijstandsverzekering
Uw rechtsbijstandverzekering kan de advocaat ook vergoeden. De advocaat kan samen met u de polisvoorwaarden doornemen en uw verzekeringsmaatschappij benaderen. In dat geval is de rechtshulp van de advocaat ook gratis.

Kwijtschelding eigen bijdrage (slechts mogelijk in geval van laagste eigen bijdrage)
In voorkomende gevallen kan de advocaat ook de eigen bijdrage kwijtschelden, ingeval:

1. u in een zeer nijpende financiële situatie verkeert;
2. aantoonbaar op bijstandsniveau leeft;
3. u onverhoopt niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand bij de sociale dienst; en
4. aan u de laagst mogelijke eigen bijdrage is opgelegd door de Raad voor rechtsbijstand;

U dient van het bovenstaande bewijs aan te leveren. De advocaat beslist daarna zelf of hij tot kwijtschelding overgaat, de advocaat is hiertoe nimmer verplicht.

Ook ingeval u voldoet aan de vereisten blijft de advocaat dus bevoegd u de eigen bijdrage toch in rekening te brengen.

Ingeval aan u een hogere eigen bijdrage is opgelegd dan de laagst mogelijke, zal de advocaat niet overgaan tot enige kwijtschelding.

Duidelijke afspraken vooraf
De advocaat legt de financiële afspraken altijd vast in een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat de wijze waarop de kosten worden gedekt altijd helder en duidelijk zijn. Geen verrassingen achteraf dus.

Gratis rechtshulp uitkering
Gratis rechtshulp WIA uitkering

Wij bellen u terug

Gratis advocaat (intakegesprek)
Veel hulp is op pro deo basis
Advocaat goed bereikbaar
Advocaat gaat mee naar zitting
Heldere en begrijpbare taal
Eigen medisch adviseur beschikbaar